SERGAS (Servizo Galego de Saúde)
Temario Oposición Técnico Superior Anatomía Patológica

Temario común

 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.
 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.
 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das administracións públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
 4. A Lei de saúde de Galicia: o sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A súa estrutura organizativa: disposicións que a regulan.
 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: Clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
 7. Normativa vixente sobre protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais: disposicións xerais; principios de protección de datos; dereitos das persoas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.
 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas IISS. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

Temario específico

 1. Tumores epidérmicos: carcinoma basocelular y carcinoma escamoso.
 2. Tumores melanociticos benignos y malignos.
 3. Inflamación granulomatosa del pulmón.
 4. Carcinoma broncogénico.
 5. Mesotelioma.
 6. Tiroiditis.
 7. Tumores epiteliales del tiroides.
 8. Carcinoma medular y otros tumores neuroendocrinos.
 9. Esófago de Barret.
 10. Enfermedad inflamatoria crónica intestinal.
 11. Carcinoma gástrico.
 12. GIST.
 13. Carcinoma colorrectal.
 14. Carcinoma de células renales.
 15. Adenocarcinoma de próstata.
 16. Tumor de células transicionales.
 17. Hiperplasia glandular endometrial y adenocarcinoma de endometrio.
 18. Tumores músculo liso miometrial.
 19. Carcinoma ductal y lobulillar de mama.
 20. Tumores del epitelio de superficie ovárica.
 21. Enfermedad de Hodgkin.
 22. Linfomas no Hodgkin B.
 23. Linfomas no Hodgkin T
 24. Neoplasias gliales del sistema nervioso central.
 25. Tumores nervio periférico.
 26. Tumores de tejido adiposo.
 27. Tumores formadores de hueso.
 28. Hepatitis víricas.
 29. Hepatocarcinoma.
 30. Paragangliomas adrenales y extra-adrenales.
Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b83f0 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b83f0 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b83f0 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b83f0 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b83f0 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b868b a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b868b a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b868b a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b868b a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17b868b { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bd994 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bd994 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bd994 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bd994 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bd994 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bdb39 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bdb39 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bdb39 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bdb39 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bdb39 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf204 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf204 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf204 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf204 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf204 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf384 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf384 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf384 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf384 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17bf384 { display: inline-block; }#iguru_dlh_633a1d17c1434 .dlh_subtitle {color: #0e598f;}@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_633a1d17c2667 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a1d17c2667 .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_633a1d17c2667 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a1d17c2667 .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_633a1d17c2667 .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a1d17c2667 .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17c59f2 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17c59f2 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17c59f2 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17c59f2 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1d17c59f2 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! 👋🏻 ¿en qué podemos ayudarte?