¿Sabías que...

... para preparar una oposición no sólo necesitas los temas o el preparador?
Método Centro Estudio Oposiciones
33%
Preparación exclusiva de temas
33%
Profesionales docentes
33%

Por eso, en Centro Estudio Oposiciones tenemos un método propio, adaptado a categorías y Administraciones; en el que los temas, desarrollados exclusivamente por los profesionales docentes, forman parte del conjunto de la formación.

¡No te conformes con menos!

Xunta de Galicia
Temario Oposición Auxiliar Cuidador

Oferta Pública de Empleo 2019 y 2020. Consulta la convocatoria.

Temario común

1. A Constitución española de 1978: títulos preliminar, I, II e VIII.

2. Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto de autonomía de Galicia: títulos preliminar, I e II. Competencias: exclusivas, desenvolvemento lexislativo e execución.

3. Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas: títulos preliminar, I, II, III, IV e V.

4. Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno: título preliminar, título I: capítulos I, II, IV e V e título II: seccións 1, 2 e 3 do capítulo I.

5. Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia: títulos I, III, IV e V.

6. Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de igualdade: título preliminar, título I: capítulos I e II.

7. Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social: título preliminar; capítulo V, sección 1ª e capítulo VIII do título I e título II.

8. Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II e III.

Temario específico

1. O corpo humano: concepto. Características. Aparellos. Sentidos.

2. O persoal coidador dentro da escola ou centro. A súa participación no proceso educativo e socializador. Relacións cos familiares e co persoal especializado.

3. A intervención con familias de persoas con discapacidade. Características e recollida de información. Procesos de fomento da autonomía persoal das persoas con discapacidade dentro da familia.

4. Educación especial: clasificación das persoas que a requiren. Problemas psíquicos, problemas de afectividade.

5. Acompañamento de persoas con discapacidade. Concepto e tipos de discapacidade. Apoios, intervención e acompañamento a persoas con discapacidade.

6. Características básicas das persoas con discapacidade motora. Problemas na súa escolarización ou socialización. Creación de hábitos de alimentación e hixiene. Problemas posturais. Atención específica das persoas con espiña bífida.

7. Características básicas das persoas con discapacidade visual. Problemas na súa escolarización ou socialización. Creación de hábitos de alimentación e hixiene. A independencia de movementos e desprazamentos; a orientación na procura de estratexias que favorezan a súa maior autonomía.

8. Características básicas das persoas con discapacidade auditiva. Problemas na súa escolarización ou socialización. O seu contexto de relacións.

9. A inclusión de persoas con discapacidade en espazos de lecer e de tempo libre. Procesos, planificación e intervención. O papel do persoal coidador nas actividades de lecer e tempo libre; recreos, saídas, excursións, campamentos. O persoal coidador como dinamizador de xogos e actividades.

10. Creación de hábitos para acadar os hábitos de alimentación, hixiene e control de esfínteres. Técnicas para o manexo de apoios instrumentais para a locomoción, alimentación e hixiene.

11. O persoal coidador no desenvolvemento de capacidades tecnolóxicas de persoas con discapacidade. Programas e procesos de adestramento en estratexias cognitivas básicas e alfabetización tecnolóxica: organización, realización e aplicación. Aplicación dos programas de adestramento. Aplicacións das novas tecnoloxías.

12. O persoal coidador como medio para a consecución da independencia na locomoción, alimentación e hixiene. Evolución social. A importancia do traballo en equipo.

13. Técnicas de prevención de accidentes e ergonomía na escola ou centro e nas actividades complementarias ao alumnado con necesidades especiais. Primeiros auxilios e atención de emerxencia ao alumnado con necesidades especiais.

Volver a la oposición >
#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01962 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01962 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01962 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01962 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01962 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01bec a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01bec a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01bec a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01bec a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b01bec { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06888 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06888 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06888 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06888 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06888 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06a0f a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06a0f a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06a0f a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06a0f a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b06a0f { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b08066 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b08066 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b08066 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b08066 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b08066 { display: inline-block; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b081e4 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b081e4 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b081e4 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b081e4 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b081e4 { display: inline-block; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_title { color: #ffffff; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_wrapper:hover .infobox_title { color: #0e598f; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_content { color: #ffffff; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_wrapper:hover .infobox_content { color: #5f5f5f; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_icon { color: #ffffff; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_wrapper:hover .infobox_icon { color: #0e598f; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_wrapper { background-color: #0e598f; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50:hover .infobox_wrapper { background-color: #f9f9f9; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_wrapper { border-radius: 10px !important; }#iguru_infobox_633a1c8b09f50 .infobox_wrapper{box-shadow: 6px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.08);}#iguru_infobox_633a1c8b09f50:hover .infobox_wrapper{ box-shadow: none; }#iguru_dlh_633a1c8b0ae11 .dlh_subtitle {color: #0e598f;}@media only screen and (max-width: 1024px){ #iguru_spacer_633a1c8b0bf0b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a1c8b0bf0b .spacing_size-desktops{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 800px){ #iguru_spacer_633a1c8b0bf0b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a1c8b0bf0b .spacing_size-tablet{ display: block; } }@media only screen and (max-width: 480px){ #iguru_spacer_633a1c8b0bf0b .spacing_size{ display: none; } #iguru_spacer_633a1c8b0bf0b .spacing_size-mobile{ display: block; } }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b0f381 a{ background: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b0f381 a:hover{ background: #0e598f; border-color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b0f381 a{ color: #0e598f; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b0f381 a:hover{ color: #ffffff; }#iguru_soc_icon_wrap_633a1c8b0f381 { display: inline-block; }
Abrir chat
ℹ️ ¿En qué podemos ayudarte?
¡Hola! 👋🏻 ¿en qué podemos ayudarte?